Mahabharata Bk 15–Asramavasika Parva-Asramavasa –(Sec XXVII)